Kāda ir galīga pirkuma cena?

Rezervējot preci Jums ir garantija, ka vēlāk cena nepalielināsies.
Ja cena ir nokritusi, un veicot galīgo pasūtījumu tā ir zemāka par Jūsu rezervācijā esošo cenu, Jums piemērojama jaunā, mazāka cena.
Veiktie avansa maksājumi tiek automātiski atskaitīti no galīgās maksājuma summas.

Atpakaļ