Kāds ir rezervācijas derīguma termiņš

Rezervācijas laiks var atšķirties atkarībā no produkta, tāpēc ir norādīts mājas lapā veicot rezervāciju.
Vienmēr var izvēlēties vienu no diviem termiņiem, īsāku un ilgāku. Ilgāka termiņa gadījumā avansa maksājuma summa var būt lielāka.
Ja tika izvēlēts īsāks termiņš, pēc tā beigām, rezervāciju var pagarināt (avansa maksājuma summa var būt lielāka).
Kad rezervācijas termiņš ir beidzies un nav veikts galīgais pasūtījums, rezervācija tiek anulēta un avansa maksājums tiek zaudēts.

Rezervācija (kā norāda nosaukums) ir tikai rezervācija, neko nesūtām, tāpēc pirms rezervācijas derīguma termiņa beigām Jums jāpievieno produkts grozam un jāveic pasūtījuma noformēšanas procedūra tāpat kā katram citam produktam no pašreizējā piedāvājuma.

Atpakaļ