Veikala noteikumi:

Veikala, kas atrodas pēc adreses www.super-hobby.lv, īpa¹nieks ir:

PJB - Firma Handlowo Us³ugowa Pawe³ Buchaniec
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Poland
Tālrunis: +48 12-284-83-28
E-pasts: shop@super-hobby.com

NMR kods: 945-193-37-09
Regon:356883601
Kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā
, ko uztur Veličkas pilsētas mērs
ar numuru 9470/2006
Vispārējie noteikumi:
 1. Noteikumi nosaka ¹ī veikala izmanto¹anas, pasūtījumu veik¹anas, pasūtīto preču piegādes kārtību, un Klienta tiesības atkāpties no līguma, kā arī pretenziju iesnieg¹anas un izskatī¹anas kārtību.
 2. Lai varētu izmantot veikalu un veikt pasūtījumus ir nepiecie¹ams dators ar interneta pieslēgumu un interneta pārlūkprogrammu, piem. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
Privātuma aizsardzība
 1. Mūsu uzņēmums apņemas pielikt īpa¹as pūles, lai nodro¹inātu reģistrācijas laikā sniegto personas datu aizsardzību.
 2. Bez lietotāja atļaujas pa e-pastu, parasto pastu vai citā veidā netiek nosūtīti nekādi reklāmas materiāli.
 3. Personas dati tiek savākti tikai interneta veikala vajadzībām, lai atvieglotu saziņu ar klientu un nekādā veidā netiek nodoti tre¹ajām personām vai ārējiem uzņēmumiem.
 4. Reklāmas materiāli tiek nosūtīti tikai ar klienta atļauju un attiecas tikai uz mūsu veikala piedāvātajām precēm.
 5. Mēs neesam atbildīgi par tre¹o personu, kurām klients ir nodevis pieejas paroli, veiktajām darbībām.
Pasūtījuma nosacījumi:
 1. Lai veiktu pasūtījumu ¹ajā veikalā, ir jāveic ¹ādas darbības:
  - Pievienojiet izvēlēto produktu grozam, norādot vienību skaitu.
  - Norādiet adresi, uz kuru tiks piegādāts sūtījums ar pasūtītajiem produktiem.
  - Noteiciet maksājuma un piegādes veidu.
 2. Visas cenas ir norādītas ar PVN.
 3. Pasūtījuma izpildes laiks var at¹ķirties atkarībā no produkta un pasūtīto vienību skaita, un tiek nepārprotami norādīts mūsu mājas lapā, veicot pasūtījumu (piem. zem pasūtījuma apstiprinā¹anas pogas)
 4. Norādot izpildes laiku tiek pieņemts, ka pasūtījuma apmaksa notiek skaidrā naudā piegādes brīdī, vai ja ir izvēlēta priek¹apmaksa, preces tiek nodotas nekavējoties. Ja Klients kavē maksājuma termiņu, pasūtījuma izpildes laiks var mainīties.
 5. Pasūtījuma izpildes laiks nozīmē preču nosūtī¹anas, nevis piegādes brīdi.
 6. ©ajā mājas lapā eso¹ā informācija nav piedāvājums tirdzniecības likuma izpratnē un neliecina par faktisko krājumu stāvokli, kaut gan mēs pieliekam visas pūles, lai katra prece ar statusu "ir noliktavā" būtu faktiski pieejama.
 7. Pasūtījumiem ar priek¹apmaksu, prece tiek rezervēta maksājuma saņem¹anas brīdī, tāpēc ja maksājums ir novēlots, var gadīties, ka maksājuma saņem¹anas brīdī prece nebūs pieejama.
 8. Mēs nenosakām minimālos pasūtījuma vērtību.
 9. Ja sūtījums ar pēcapmaksu bez pamatota iemesla netiek saņemts, paturam tiesības izpildīt pasūtījumu tikai pēc priek¹apmaksas.
 10. Pasūtījumu var mainīt vai atcelt līdz brīdim, kad preces tiek nosūtītas. ©ajā nolūkā sazinieties ar veikala personālu pa e-pastu, tālruni vai izmantojot mājas lapā pieejamo kontakta formu.
Piegādes cenu sarakstu var atrast tīmekļa vietnēPiegādes izmaksas un nosacījumi
Preces atgrie¹ana / Atkāp¹anās no līguma
 1. Pat ja saņemtā prece nav bojāta, bet jebkādu iemeslu dēļ neatbilst Jūsu vēlmēm, ir iespēja nosūtīt to atpakaļ ne vēlāk, kā 14 dienu laikā Atgrie¾amajai precei jāpievieno pirkuma dokuments un atgrie¹anas veidlapa, ko var lejupielādēt ¹eit ¹eit.
 2. Adrese, uz kuru jānogādā atgrie¾amā prece:

  PJB - Firma Handlowo Us³ugowa Pawe³ Buchaniec
  Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka

  Piezīme: Nepieņemam sūtījumus ar pēcapmaksu.
 3. Atpakaļsūtī¹anas izmaksas sedz Klients.
 4. Visas summas, kas pienākas atbilsto¹i noslēgtajam līgumam, tiek atmaksātas ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgrie¾amās preces saņem¹anas.


Uwaga: Zalecamy skorzystanie z moæliwo¶ci dokonania zwrotu przez paczkomaty Inpost.
Nie ponosisz wówczas kosztów przesy³ki, procedura jest bardzo prosta, a paczkź nadasz wygodnie w jednym z tysiźcy paczkomatów.
Wystarczy wej¶ę na poniæsz± stronź:

https://szybkiezwroty.pl/MojeHobby

wype³nię krótki formularz, wydrukowaę etykietź, nakleię na paczkź i nadaę j± w najbliæszym paczkomacie.Pretenzijas:
 1. Klientam, kas iegādājas preces ¹ajā veikalā, ir tiesības uz garantiju un nodro¹inājumu saskaņā ar spēkā eso¹ajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.
 2. Pretenzija vispirms jāiesniedz veikala personālam, izmantojot veidlapu, kas pieejama ¹eit.
 3. Atgrie¾amajai precei jāpievieno pirkuma dokuments un izdrukāta pretenzijas veidlapa, kas pieejama ¹eit uz adresi:

  PJB - Firma Handlowo Us³ugowa Pawe³ Buchaniec
  Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka


  Piezīme: Nepieņemam sūtījumus ar pēcapmaksu.
 4. Atpakaļnosutī¹anas izmaksas sedz Klients. Tās tiek atlīdzinātas Klientam ja pretenzija ir pamatota.
 5. Atgrie¾ot preces, jāizmanto salīdzino¹i lētas piegādes formas. Izmantojot nepamatoti dārgus pakalpojumus, mēs paturam tiesības atteikties atlīdzināt izmaksas. Ja rodas ¹aubas, pirms preces nosūtī¹anas iesakām vienoties ar veikala personālu.


Uwaga: Zalecamy skorzystanie z moæliwo¶ci dokonania zwrotu przez paczkomaty Inpost.
Nie ponosisz wówczas kosztów przesy³ki, procedura jest bardzo prosta, a paczkź nadasz wygodnie w jednym z tysiźcy paczkomatów.
Wystarczy wej¶ę na poniæsz± stronź:

https://szybkiezwroty.pl/MojeHobby

wype³nię krótki formularz, wydrukowaę etykietź, nakleię na paczkź i nadaę j± w najbliæszym paczkomacie.Noteikumi ir spēkā no 10.03.2010.