Pretenzijas snieg¹ana

Pasūtījuma numurs:

Ja Jūs neesat to pierakstījis vai esat to pazaudējis, tā ir atrodama e-pasta ziņojumā, kas tika automātiski nosūtīta pēc pasūtījuma noformē¹anas

Problēmas apraksts:

©eit jūs varat pievienot fotoattēlus produktam, uz kuru attiecas sūdzība:

Pretenziju iesnieg¹anas kārtība

  1. Klientam, kas iegādājas preces ¹ajā veikalā, ir tiesības uz garantiju un nodro¹inājumu saskaņā ar spēkā eso¹ajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.
  2. Atgrie¾amajai precei jāpievieno pirkuma dokuments un izdrukāta pretenzijas veidlapa, kas pieejama ¹eit uz adresi:

    PJB - Firma Handlowo Us³ugowa Pawe³ Buchaniec
    Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka


    Piezīme: Nepieņemam sūtījumus ar pēcapmaksu.
  3. Atpakaļnosutī¹anas izmaksas sedz Klients. Tās tiek atlīdzinātas Klientam ja pretenzija ir pamatota.
  4. Atgrie¾ot preces, jāizmanto salīdzino¹i lētas piegādes formas. Izmantojot nepamatoti dārgus pakalpojumus, mēs paturam tiesības atteikties atlīdzināt izmaksas. Ja rodas ¹aubas, pirms preces nosūtī¹anas iesakām vienoties ar veikala personālu.


Uwaga: Zalecamy skorzystanie z moæliwo¶ci dokonania zwrotu przez paczkomaty Inpost.
Nie ponosisz wówczas kosztów przesy³ki, procedura jest bardzo prosta, a paczkź nadasz wygodnie w jednym z tysiźcy paczkomatów.
Wystarczy wej¶ę na poniæsz± stronź:

https://szybkiezwroty.pl/MojeHobby

wype³nię krótki formularz, wydrukowaę etykietź, nakleię na paczkź i nadaę j± w najbliæszym paczkomacie.