Preču atgriešanas veidlapa; Paziņojums par atteikšanos no līguma

Piezīme: Neaizmirstiet pievienot kvītu vai faktūrrēķinu (vai tā kopiju)

Atgriežamo preci kopā ar izdrukāto veidlapu, lūdzu, nosūtiet uz adresi:
PJB - Firma Handlowo Usŗugowa Paweŗ Buchaniec
Koŧmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Poland