Statistikas dati

Pasūtījuma izpildes laiks

Dati, kas balstīti uz izpildītajiem pasūtījumiem - rāda reālus, nevis deklarētus termiņus.

Pašlaik pieejamie produkti


Produkti pēc pasūtījuma

Detalizēta informācija par pasūtījuma izpildes laiku un nosacījumiem ir sniegta katra produkta lapā.

Pasūtījuma izpildes savlaicīgums

Šie dati ļauj salīdzināt mājas lapā deklarēto termiņu ar faktisko pasūtījuma izpildes laiku.

Pašlaik pieejamie produkti


Produkti pēc pasūtījuma

Mums ir paplašināta, speciāli izstrādāta krājumu pārvaldības sistēma, kas ir integrēta tiešsaistē ar mūsu mājas lapu un dažu mūsu piegādātāju informācijas sistēmām.

Savlaicīgi esam izpildījuši 100% pasūtījumus precēm no pašreizējā piedāvājuma, un vēl 0% ar maksimāli vienas dienas kavēšanos.
Precēm, kas tiek nogādātas pēc individuālā pasūtījuma, savlaicīgi esam izpildījuši 100% pasūtījumus, un vēl 0% ar maksimāli vienas dienas kavēšanos

Bez problēmām ar preces pieejamību esam izpildījuši 99.95% pasūtījumus precēm no pašreizējā piedāvājuma un 99.11% pasūtījumus precēm, kas tiek nogādātas pēc pasūtījuma.
Tikai 0.03% pasūtījumi tika atcelti sakarā ar produkta vai alternatīva produkta trūkumu.

Pašreizējais piedāvājums nozīmē mūsu pašu noliktavu, kurā šobrīd atrodas 89974 preces, kas ir gatavas tūlītējai nosūtīšanai un piegādātāju noliktavas
ar kuriem mums ir integrēta informācijas sistēma un fiksēts piegādes grafiks (parasti katru dienu), kas kopā ar mūsu pašu noliktavu nodrošina 96869 preču sortimentu.

Nākamās 45608 preces ir produkti, kas tiek nogādāti pēc individuālā pasūtījuma.

93.1% pasūtījumi attiecas uz produktiem no pašreizējā piedāvājuma, un 6.9% uz produktiem, kas tiek nogādāti pēc individuālā pasūtījuma.

Šobrīd sadarbojamies ar 186 piegādātājiem.


Dati, pamatojoties uz tiešsaistē pieejamiem statiskas datiem par periodu: 5.22.2024 - 6.22.2024.

*) Statistikas dati neattiecas uz pasūtījumiem, kuru izpilde ir aizkavēta klienta vainas dēļ (pieprasījums mainīt, atlikt sūtīšanu, apmaksu u.tml.)
**) Pasūtījumi, kas veikti brīvdienās vai vēlā pēcpusdienā, pēc mūsu darba laika vai pēc laika, kurā kurjeri saņem
sūtījumus, un nosūtīti nākamajā dienā, tiek uzskaitīti tā, it kā tos nosūtītu tajā pašā dienā.
***) Kopsavilkuma dati attiecībā uz visiem mūsu veikaliem .